Organisationschema

  Affärsområden inom Berg Group
Berg Wire AB
Berg Industries AB
Berg Property AB
   
 

Organisation Berg Group

Berg Group är en familjeägd företagsgrupp som omsätter ungefär 800 miljoner SEK och huvudsakligen bedriver verksamhet inom följande områden:

Berg Wire AB bedriver tillverkning och marknadsföring av olika ståltrådsprodukter, som tex emballagetråd till massaindustrin, fjädertråd, svetstråd och häfttråd.

Berg Industries AB bedriver utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner och utrustningar för wellpappindustrin.

Berg Property AB, Berg Property Humlegården AB och Berg Property Invest AB vidareförädlar och hyr ut industri- och kontorsfastigheter.